Privacyverklaring Feel It!

Feel it vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met contact@feel-it.nl.

Artikel 1 Wie zijn wij?

Feel it is een vereniging, gevestigd te (5583 BD) Waalre aan de Goudbergstraat 52. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hieronder kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, bedrijfsnaam, adres, woon- of vestigingsplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, KvK nummer, social media accounts, website en andere gegevens die nodig zijn om jou een lid van ons collectief te maken en de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die zichtbaar zijn op de foto’s die wij plaatsen. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens zo lang jij lid bent van ons collectief.

Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail en telefoonnummer tot 7 jaar vanaf het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om werk van onze leden aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin foto’s gemaakt door onze leden met eventueel naam. Jij hebt hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Wij bewaren dit beeldmateriaal onbeperkt in ons archief totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij je naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, telefoonnummer en e-mail. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten tot 6 maanden na afhandeling bewaren.

Feel it heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken jouw naam, adres, woonplaats, e-mail en telefoonnummer voor direct marketing. Jij hebt expliciete toestemming gegeven om deze gegevens te verwerken. Wij zullen deze gegevens bewaren totdat jij aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw voornaam en inhoud van jouw bericht. En wanneer jij contact met ons op wil nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor ons. Testimonials over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Feel it om jouw gegevens in te zien.

Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal van je gegevens aanpassen in je persoonlijke account.

Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Geautomatiseerde verwerking – Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit van Feel it laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar contact@feel-it.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Feel it zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Geautomatiseerde besluitvorming

Feel it kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet voor jou beschikbaar is.

Artikel 7 Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar contact@feel-it.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.